Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency 62956440 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/visoko-naljagane/pressurepro-aktivno-sredstvo-za-chistene-alkalno-rm-81-eco-efficiency-62956440.html Активен концентрат за чистене под високо налягане запазващо материала за чистене на силни замърсявания от масла, мазнини и минерали. Подходящо за миене на превозни средства, миене на платна и миене на мотори. Поради eco!efficiency формулата особено продуктивно, силно изчиства и е екологично безвредно.

PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency

Активен концентрат за чистене под високо налягане запазващо материала за чистене на силни замърсявания от масла, мазнини и минерали. Подходящо за миене на превозни средства, миене на платна и миене на мотори. Поради eco!efficiency формулата особено продуктивно, силно изчиства и е екологично безвредно.

Артикулен номер: 6.295-644.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Качества
 • ефикасно екологично средство за чистене под високо налягане
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • ефективен при всякакви температури
 • екологично безвредно и запазващо материала
 • приятен свеж аромат
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 • без фосфати
 • без силикон
 PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency
 PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency
 PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • Измиване на детайли
 • Почистване на повърхности
 • Основно почистване
 • Почистване на подове и повърхности

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 101.6ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;