Werkplaats reinigen

In een werkplaats zijn veel verschillende reinigingstaken te doen, van vloeren tot balies tot aan auto's. Om de hele werkplaats vlekkeloos schoon te krijgen, moeten reinigingsapparatuur en -methoden altijd in overeenstemming zijn met de schoonmaakwensen. Uiteindelijk zorgt dit niet alleen voor waardebehoud - een schone werkplaats zorgt ook voor tevreden werknemers en klanten en een hogere productiviteit van het bedrijf.

Nettoyage dans l'atelier

Opgeruimd staat netjes, iets dat erg gewaardeerd wordt.

In een werkplaats hebben orde en netheid op verschillende gebieden een zeer hoge prioriteit. Enerzijds beïnvloeden zij een positieve algemene indruk van het bedrijf en geven zij de klant het gevoel van zekerheid dat zijn voertuig in professionele handen is en met zorg wordt behandeld.

Anderzijds is een schone en opgeruimde omgeving een belangrijke bouwsteen om werkprocessen efficiënt en veilig in te richten. Als elke werkstap moet worden onderbroken om eerst het juiste gereedschap te zoeken of als vuil de volgende te nemen stap belemmert, duren de eenvoudigste taken veel langer dan nodig is en gaat de productiviteit snel achteruit.

Het verantwoord organiseren van de werkplek om zo een einde te maken aan de chaos, kan met behulp van de zogenaamde 5-S-methode. Het gaat hier om een methode uit het 'lean management'. Het zorgt in vijf stappen - afgeleid van de Japanse termen Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu en Shitsuke - voor orde en meer structuur binnen het bedrijf:

  • Sorteren (Seiri): eerst gaan we grondig opruimen. Alleen wat echt nodig is mag blijven. Dit zal voortaan de zoektijd naar gereedschap en andere zaken verkorten.
  • Systematiseren (Seiton): elk ding krijgt een vaste plaats. Wat men vaak nodig heeft, is ook binnen handbereik. Systematiek is vereist, het doel is een zo kort mogelijke route.
  • Opruimen (Seiso): schoonmaken van de werkplek en controleren van de apparatuur. Leg de onderhoudsintervallen en verantwoordelijkheden vast. Het doel is netheid en een aangename werkomgeving. Het risico op bedrijfsongevallen wordt zo tot een minimum beperkt.
  • Standaardiseren (Seiketsu): breng markeringen en beletteringen aan. Wat hoort waar? Definieer normen. In workshops helpen 'Shadowboards' om ervoor te zorgen dat de organisatie van de werkplek voor iedere werknemer duidelijk is.
  • Oefen en verbeter voortdurend de zelfdiscipline (Shitsuke): nieuwe regels moeten een gewoonte worden. Communiceer de voordelen. De methode kan alleen werken als elke werknemer bereid is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Proper is veilig

Ook vanuit veiligheidsoogpunt is het schoonmaken van werkplaatsen meer dan een noodzakelijk kwaad: schone vloeren - zonder olievlekken bijvoorbeeld - bieden de gewenste veiligheid, en bedrijfsongevallen door bijvoorbeeld uitglijden kunnen hiermee worden voorkomen. Het verwijderen van los vuil met een veegmachine of stofzuiger zorgt ervoor dat het risico op letsel door bijvoorbeeld scherpe voorwerpen tot een minimum wordt beperkt. Een regelmatig geveegd voorterrein voorkomt al dat los vuil in de werkplaats terechtkomt. Als reinigingsapparaten slim in de werkprocessen worden geïntegreerd kunnen extra schoonmaakwerkzaamheden uitblijven.
​Bijvoorbeeld tijdens schuurwerkzaamheden, dan zorgen de juiste stof-/waterzuigers ervoor dat het stof niet in de lucht terechtkomt maar direct wordt afgezogen. 

Schoonmaakplan opstellen

Een goed doordacht plan - dat zorgt voor regelmatig schoonmaken van de werkplaats - klinkt aanvankelijk als extra werk dat extra tijd van de medewerkers vraagt. Op de lange termijn loont het echter om de werkplaats consequent schoon te houden en bespaart het zelfs op de kosten, omdat goed onderhouden zaken zoals gereedschappen of vloeren en meubilair hun waarde langer behouden en minder vaak vervangen hoeven te worden.

Uitgebreide basisreiniging

Niettemin moet op gezette tijden een meer uitgebreide basisreiniging worden uitgevoerd. Dan wordt bijvoorbeeld de vloer aan een grondige natte schoonmaakbeurt onderworpen, worden de ramen gezeemd, oud gereedschap uitgezocht, weinig gebruikte ruimtes schoongemaakt, filters gereinigd of vervangen, vlekken verwijderd, gevaarlijk afval op de juiste manier verwijderd, enz.

De basisschoonmaak van de werkplaats moet met regelmatige tussenpozen worden gepland - bij voorkeur op tijden waarvan je weet dat er minder activiteiten zijn en de ruimtes grotendeels leeg zijn.

Schoonmaken van de werkplaatsvloer: hoge eisen aan de vloerafwerking.

In de werkplaats worden heel andere eisen gesteld aan de toplaag van de vloer dan bijvoorbeeld in klantenruimtes of kantoren: naast een hoge sterkte en anti-slipwaarde is ook de alkali- en zuurbestendigheid van groot belang. Regelmatig valt er zwaar gereedschap op de vloer en dan mag er niet meteen een stukje uit de afwerking springen. Oliën, vetten en vocht veroorzaken slipperige vloeren. Daarom moet er voldoende grip/antislipwaarde aanwezig zijn om ongevallen te voorkomen. Zelfs stof op de vloer kan de loopveiligheid op harde vloeren aanzienlijk verminderen. Ongeveer 30 procent van alle gerapporteerde bedrijfsongevallen doen zich voor tijdens het lopen en verplaatsen, wat betekent dat ze vaak ontstaan door struikelen, uitglijden of stoten. Last but not least, regelmatige onderhouds- en basisreinigingen helpen de waarde van de vloer te behouden. Zand, stof en andere vuildeeltjes kunnen het oppervlak namelijk beschadigen en het wordt dan wat ruw. Dit zorgt er niet alleen voor dat vuil zich makkelijker hecht, maar het leidt ook tot meer slijtage van de vloer.

Om aan de schoonmaakeisen, waardebehoud en antislipwaarde te voldoen, is een regelmatige mechanische reiniging van de vloer noodzakelijk. Afhankelijk van de toplaag zijn er verschillende methodes nodig:


Schoonmaakwerkzaamheden in de werkplaats

De juiste producten voor al je toepassingen

Hardnekkig vuil en smeeroliën kunnen zich overal verzamelen en zijn soms moeilijk te verwijderen.
Ophopend vuil moet grondig worden gereinigd om de werkveiligheid in de werkplaats te garanderen.

Tijdens een efficiënte voertuigreiniging wordt zowel licht straatvuil als hardnekkig vuil netjes verwijderd.
Daarvoor heb je het juiste reinigingsmiddel en de juiste apparaten nodig. Elk voertuig moet op zijn eigen manier schoongemaakt worden. Bij het reinigen, verzorgen en onderhouden van het voertuig moet rekening worden gehouden met vorm- en materiaalverschillen en de mate van vervuiling.

Vooral een vuilvrije buitenruimte draagt bij aan een schoon beeld van het geheel. Door veelvuldig gebruik en de voortdurende weersomstandigheden hopen zich hier snel verschillende soorten vuil op. Met onze krachtige reinigingsapparaten kan je ze het hele jaar door de baas zijn.