BOUWPLAATSEN REINIGEN

In de bouw hoopt zich een breed scala aan vuil op – van fijn en schadelijk stof tot grof en hardnekkig vuil. Nergens zijn netheid en veiligheid zo nauw met elkaar verbonden als op een bouwwerf of werkplaats. Om de arbeidsveiligheid te verbeteren en de rentabiliteit te verhogen, is het belangrijk een propere werkomgeving te creëren en te behouden. Met de juiste schoonmaakoplossingen kunnen veel risicofactoren worden voorkomen, en ook de waarde van machines en gereedschap kan zo behouden blijven. Afhankelijk van de taak zijn in de bouw reinigingsmachines nodig, die robuust en duurzaam zijn, en die veilig en effectief functioneren.

Baumaschinenreinigung

Reiniging in de bouwsector

Op bouwwerven zijn veiligheid en netheid belangrijker dan ooit. Propere machines en gereedschappen zijn efficiënter en kunnen gemakkelijker onderhouden worden. Tegelijkertijd voorkomt een propere omgeving ongevallen en verzuim. Of het nu om beton, stof of aarde gaat, elk type vuil vereist een reinigingsoplossing die prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid levert bij het reinigen op bouwwerven.

Een hogere rentabiliteit door propere machines

Bouwmachines zijn langetermijninvesteringen en moeten dienovereenkomstig worden onderhouden. Met professionele reinigingsmachines kan de inzet van bouwmachines, en daardoor de rentabiliteit, worden gegarandeerd. Of het nu tussendoor op de bouwplaats of op het bedrijfsterrein is: regelmatige tussentijdse reinigingen en een grondige reiniging na de bouwfase helpen de levensduur van machines te garanderen, maar zorgen er ook voor dat onderhoud en noodzakelijke reparaties makkelijker kunnen worden uitgevoerd.

Header_Reinigung im Baugewerbe

Arbeidsveiligheid door reiniging in de bouwsector

Elke bouwwerf is anders. Dienovereenkomstig brengt elke werkplek en elke taak verschillende gevaren met zich mee voor werknemers: uitglijden en struikelen, maar ook gezondheidsrisico's door stof en chemicaliën. Alleen een veiligheidshelm kan hier niet voldoende bescherming bieden. Daarom zijn krachtige, maar ook betrouwbare machines onmisbaar voor het reinigen van bouwmachines of bouwplaatsen als werkplekken.

Van betonrenovatie tot monumentenzorg

Sommige schoonmaakwerkzaamheden vereisen bijzonder krachtige of bijzonder milde oplossingen. Hogedruk- en ultra-hogedrukmachines worden gebruikt voor het reinigen van bekistingen, betonrenovatie en het verwijderen van bitumen, roest of verf. Bij de monumentenzorg zijn daarentegen eerder milde processen vereist.

Schoonmaakwerkzaamheden in de bouwsector

Reiniging in de bouwsector: checklist met geschikte producten voor uw toepassingsgebied

Spaanders, stof en ander vuil zijn onvermijdelijke bijproducten van slijpen, boren en frezen. Zodra deze stoffen zich ophopen, worden ze een storende factor op het werk. Om stilstand op de bouwplaats te vermijden, moet het bouwstof zo snel mogelijk worden verwijderd. Krachtige zuigsystemen helpen daarbij om vuil direct en moeiteloos ter plekke op te zuigen.

Geschikte producten:

Het verwijderen van beton is allesbehalve eenvoudig. De hoge druksterkte en aanzienlijke hardheid maken het tot een resistent bouwmateriaal. Bij het verwijderen van beton moet daarom met krachtige apparaten worden gewerkt.

Geschikte producten:

Vooral op vloeren zet zich vaak allerlei vuil af. Wanneer zulke stoffen zich gedurende langere tijd kunnen hechten, komen ze door het lopen steeds vaster te zitten. Dan wordt het een uitdaging om het hardnekkige vuil te verwijderen. De arbeidsveiligheid kan alleen worden gegarandeerd wanneer de vloeren te allen tijde schoon worden gehouden. Het vroegtijdig reinigen van vloeroppervlakken met krachtige reinigingsoplossingen maakt dit proces veel gemakkelijker.

Geschikte producten:

Het effect van een grondige en regelmatige reiniging van bouwmachines op bouwplaatsen is zowel op de korte als op de lange termijn merkbaar: schone machines garanderen een continue functionaliteit. Bovendien wordt zo het waardebehoud van de investeringen gegarandeerd.

Geschikte producten:

Bij continu gebruik hoopt zich op arbeidsmiddelen zoals bekistingen, betonmixers of gereedschap veel vuil op. Deze verontreinigingen zorgen ervoor dat hulpmiddelen vaak niet of niet juist functioneren. Met de juiste reinigingsapparaten zijn ze snel weer klaar voor gebruik.

Geschikte producten:

Steigers moeten veel uithouden. Er wordt op gewerkt, ze worden voortdurend vervuild en worden aan verschillende weersomstandigheden blootgesteld. Vuile steigers zorgen daarbij voor een verhoogd arbeidsrisico. Door de bouwplaats regelmatig te reinigen, zoals het steigermateriaal met hogedrukreinigers, wordt de arbeidsveiligheid vergroot.

Geschikte producten:

Vuil van de bouwplaats wordt meestal mee naar de verblijfruimtes en kantoren genomen. Professionele reinigingsapparatuur zorgt voor een schone en prettige werkomgeving. Daarbij wordt niet alleen de hygiëne bevorderd, maar ook een fijne werksfeer.

Geschikte producten:

Regelmatig schoongemaakte magazijnen en opslagruimtes bevorderen de arbeidsveiligheid. Opgeslagen materialen worden bovendien beschermd tegen vuil en stof. Daarnaast zorgt een grondige reiniging met krachtige apparatuur ervoor dat machines niet zo snel vervuild raken.

Geschikte producten:

Reiniging bij bouwambachten

De afbouwbranche is divers, en daardoor ook het vuil dat tijdens de werkzaamheden door de verschillende vakmensen wordt geproduceerd. Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan reinigingsconcepten en reinigingsoplossingen nodig. Of het nu op de werkplaats of op de bouwwerf is: de continue reiniging van gereedschap en de werkomgeving garanderen de veiligheid van de werknemers en verminderen gezondheidsrisico's en het risico op ongevallen. Tegelijkertijd verhogen propere gereedschappen die op elk moment kunnen worden gebruikt de productiviteit en de kwaliteit van de werkprestaties. Bovendien dragen de juiste reinigingsmachines bij aan de lange levensduur en het waardebehoud van de gebruikte apparaten.

Bauhandwerk

Reiniging in de afbouwbranche: arbeidsveiligheid op werkplaatsen en op de bouwwerf

Spaanders en stof die tijdens de afbouwfase ontstaan, kunnen snel een gevaar voor de gezondheid worden, wanneer noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op het werk niet worden genomen. Zelfs zogenaamd onschadelijk stof kan de gezondheid schaden of blijvende schade veroorzaken als de stofconcentratie in de lucht zeer hoog is. Om aan de eisen van arbeidsveiligheid te voldoen en de blootstelling zo laag mogelijk te houden, moeten verschillende voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het doel is om de werkomgeving grotendeels stofvrij te houden. Met de juiste reinigingsoplossingen in de afbouwbranche kunnen veel risicofactoren worden voorkomen. Veegmachines en geschikte stofzuigers helpen het vuil direct ter plekke op te zuigen.

Bouwplaats reinigen: een hogere rentabiliteit door propere machines en werkapparatuur

Tijdens het gebruik hoopt zich veel vuil op gereedschappen en hulpmiddelen zoals slijpmachines of boormachines op. Deze verontreinigingen zorgen ervoor dat gereedschappen vaak niet of niet juist functioneren. Om hun gebruik en rentabiliteit te kunnen waarborgen, is een regelmatige reiniging in de afbouwbranche essentieel.

Schoonmaakwerkzaamheden in de afbouwbranche

Reiniging bij bouwambachten: checklist met geschikte producten voor uw toepassingsgebied

Spaanders, stof en ander vuil zijn onvermijdelijke bijproducten van slijpen, boren en frezen. Wanneer deze stoffen zich ophopen, vormen ze een storende factor op het werk. Dit moet dan ook zo snel mogelijk worden opgeruimd, om stilstand op de bouwplaats te voorkomen. Krachtige zuigsystemen helpen u de bouwplaats altijd naar behoren te reinigen door vuil direct en moeiteloos ter plekke op te zuigen.

Geschikte producten:

Verkleuring door stof en groengrijze schimmels en algen op de gevel: een bijzonder lelijke aanblik. Gevels worden aan alle weersomstandigheden blootgesteld. Bij het verwijderen van deze afzettingen is voorzichtigheid geboden om de gevelpleister niet te beschadigen. Hogedrukreinigers met instelbare straalsterkte zijn het meest geschikt voor dergelijke reinigingstaken in de afbouwbranche. Als er vanwege de richtlijnen voor afvalwaterafvoer geen water mag worden gebruikt, kan een droogijsreiniger uitkomst bieden.

Geschikte producten:

Steigers moeten veel uithouden. Er wordt op ze gewerkt, ze worden continu vervuild, en worden blootgesteld aan het weer. Vervuilde steigers brengen daarbij een verhoogd arbeidsrisico met zich mee. Een regelmatige reiniging van het steigermateriaal met hogedrukreinigers verhoogt de arbeidsveiligheid.

Geschikte producten:

Op bouwplaatsen onstaan verschillende soorten vuil. Het doel en de taak van de opleveringsschoonmaak is het efficiënt verwijderen van stof, gipsresten, verfspetters etc. met de juiste reinigingsapparatuur, om het pand in een schone en veilige stand te brengen voordat het wordt betrokken.

Geschikte producten:

Bij schilder- en stucwerkzaamheden hoopt zich vooral op vloeren allerlei soorten vuil op. Wanneer zulke stoffen zich gedurende langere tijd kunnen hechten, komen ze door het lopen steeds vaster te zitten. Dan wordt het een uitdaging het hardnekkige vuil te verwijderen. De vroegtijdige reiniging van vloeroppervlakken op de bouwplaats met krachtige reinigingsoplossingen maakt de reiniging veel gemakkelijker.

Geschikte producten:

Op bouwplaatsen ontstaan verschillende gevaarlijke stoffen. Deze kunnen gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken, alleen al door ze in te ademen. Om deze reden is het bij het werken met gevaarlijke stoffen absoluut noodzakelijk om een constante netheid op de werkplek te garanderen. Alle gevaarlijke stoffen moeten onmiddellijk en volledig worden opgezogen.

Geschikte producten:

Wagenpark en werkapparatuur zijn investeringen en belangrijke hulpmiddelen om de bouwplaats steeds naar wens te kunnen reinigen. Daarom is hun waardebehoud een belangrijke factor. Gedurende de gehele gebruiksduur van voertuigen en werkapparatuur hoopt zich veel vuil op. Verontreinigingen zien er niet alleen lelijk uit, maar kunnen ook de functionaliteit aantasten.

Geschikte producten:

Voor een succesvolle presentatie van de eigen ambacht dient alles in de showroom na het reinigen te glimmen. Alleen in een schone omgeving kunt u uw producten optimaal presenteren. Het gebruik van reinigingsoplossingen zorgt voor een vlekkeloze reiniging van de tentoonstellingsruimte.

Geschikte producten

Binnen- en buitenruimtes krijgen dagelijks veel te verduren: lasten die heen- en weer worden geschoven, apparaten die worden gebruikt en niet op de laatste plaats ontelbare voetstappen. Een zorgvuldige reiniging van de oppervlakken verhoogt de arbeidsveiligheid en de productiviteit.

Geschikte producten:

Geschikte producten voor uw toepassingsgebied