Препарат за полиране с вакса RM 660, 500ml

Интензивно почистване и устойчивост на измиване и атмосферни влияния в една стъпка. Фините драскотини и ивици се премахват, а оригиналният цветен блясък се възстановява.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (ml) 500
Тегло вкл. Опаковка (kg) 0,6
Качества
 • 2 в 1: обработка и защита на боята в една стъпка
 • Фините драскотини (например от четките за миене на превозни средства) се отстраняват
 • Специалните компоненти предпазват боята, ускоряват изсъхването и осигуряват брилянтни резултати
 • Освежава цвета и осигурява блясък, без никакви досадни холограми
 • специални вещества поддържат дълготрайно повърхността на автомобила
 • Отблъсква вода и частици мръсотия
 • приятен и свеж цитрусов аромат
 • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
 • Полиращи агенти без микропластмаси
 • Произведено в Германия
 Препарат за полиране с вакса RM 660, 500ml
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 • P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Боядисани повърхности
 • Боядисаните повърхности