Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA- 62955550 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/ypsili-piesi/rm-81-active-cleaner-alkaline-asf-nta-62955550.html Αποτελεσματικό και ήπιο συμπύκνωμα καθαρισμού ηψηλής πίεσης για έντονα λάδια, γράσα και ορυκτά. Κατάλληλο για τον καθαρισμό των οχημάτων, μονωτικών υλικών και μηχανών. Χωρίς ΝΤΑ.

RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-

Αποτελεσματικό και ήπιο συμπύκνωμα καθαρισμού ηψηλής πίεσης για έντονα λάδια, γράσα και ορυκτά. Κατάλληλο για τον καθαρισμό των οχημάτων, μονωτικών υλικών και μηχανών. Χωρίς ΝΤΑ.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-555.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 2,5
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 120 / 120 / 280
Προϊόν
 • Αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού υψηλής πίεσης.
 • Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
 • Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
 • Ηπια καθαριστική δράση
 • Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
 • Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
 • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στο διαχωριστή λαδιού
 • Χωρίς NTA
 • Χωρίς φωσφορικά
 • Χωρίς σιλικόνη
 RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-
 RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-
 RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προσοχή
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
 • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Πεδία εφαρμογής
 • Μεταφορές και μηχανήματα
 • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
 • Καθαρισμός εξαρτημάτων
 • Απολίπανση επιφανειών
 • Καθαρισμός πλαστικών καλυμμάτων
 • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών