Tweewielerreiniger RM 44 G, 500ml

Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule.

Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 70 x 70 x 240
Eigenschappen
 • Verbeterde krachtformule – uiterst efficiënt zelfs bij hardnekkig remstof
 • Gelformule garandeert een perfecte hechting voor elk gebruik
 • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
 • Klaar voor direct gebruik
 Tweewielerreiniger RM 44 G, 500ml
 Tweewielerreiniger RM 44 G, 500ml
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Fietsen
 • Motorfietsen
 • Fietsen
Accessoires