Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
Foam blocker RM 761 62913890 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/chali/foam-blocker-rm-761-62913890.html Εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαφριστικό μέσο κατά του σχηματισμού αφρού σε δοχεία ακάθαρτου νερού, το οποίο αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Συμβατό με όλα τα μηχανήματα.

Foam blocker RM 761

Εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαφριστικό μέσο κατά του σχηματισμού αφρού σε δοχεία ακάθαρτου νερού, το οποίο αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Συμβατό με όλα τα μηχανήματα.

Αριθμός παραγγελίας: 6.291-389.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 2,5
Προϊόν
 • Εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαφρώδες καθαριστικό.
 • Αποτελεσματικό κατά του σχηματισμού αφρού στα δοχεία καθαρού νερού.
 • Ιδανικό για χρήση σε συσκευές σπρέι, μηχανές καθαρισμού δαπέδων, καθώς και σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
 • Ιδιαίτερα παραγωγικό
 Foam blocker RM 761
 Foam blocker RM 761
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
 • Προετοιμασία αυτοκινήτων
 • Υγρή αναρρόφηση
 • Επιφάνειες με πλακάκια
 • Καθαρισμός εξαρτημάτων