Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Помощ за сушене VehiclePro RM 833 62953910 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/prevozni-sredstva/pomoshch-za-sushene-vehiclepro-rm-833-62953910.html Специална помощ за сушене за миещи инсталации без използване на сешоар. Позволява на водата да се отдръпва на големи площи и да изсъхва без ивици и петна. Подходяща и за водоструйки.

Помощ за сушене VehiclePro RM 833

Специална помощ за сушене за миещи инсталации без използване на сешоар. Позволява на водата да се отдръпва на големи площи и да изсъхва без ивици и петна. Подходяща и за водоструйки.

Артикулен номер: 6.295-391.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. Опаковка 21,433
Размери (Д х Ш х В) 260 / 240 / 390
Качества
 • специална помощ за съхнене за автомивки за камиони без духалки
 • сушене без петна на превозни средства с големи прозорци като автобуси и релсови превозни средства
 • позволява на водата да се оттича на големи площи
 • отлични резултати от изсъхването
 • притежава почистващи свойства
 • може да се използва като шампоан за четки в съоръжения само с едно дозиращо устройство
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • без NTA
 Помощ за сушене VehiclePro  RM 833
 Помощ за сушене VehiclePro  RM 833
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • товарни автомобили

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 98.12ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;