Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101 62953980 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/visoko-naljagane/pressurepro-kiselina-za-raztvarjane-na-varovik-rm-101-62953980.html За бързо отстраняване на варовика на основата на солна киселина. Разтваря бързо най-упоритите остатъци от варовика и препаратите и предлага трайна антикорозионна защита. Специално за нагревателите в уредите за чистене под високо налягане.

PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101

За бързо отстраняване на варовика на основата на солна киселина. Разтваря бързо най-упоритите остатъци от варовика и препаратите и предлага трайна антикорозионна защита. Специално за нагревателите в уредите за чистене под високо налягане.

Артикулен номер: 6.295-398.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 5
Тегло вкл. Опаковка 5,76
Размери (Д х Ш х В) 190 / 140 / 250
Качества
 • Сервизен продукт за чистене на варовик от нагревателя
 • Сигурно отстранява закоравели натрупвания на варовик
 • бързодействащ
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • обезмасляване, фосфатиране
 • Почистване на повърхности

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 129.76ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;