Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за почистване на камиони VehiclePro, кисел RM 804 62955950 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/prevozni-sredstva/preparat-za-pochistvane-na-kamioni-vehiclepro-kisel-rm-804-62955950.html Киселият препарат за предварително миене с корозионна защита отстранява ефективно от строителните машини минерални замърсявания като гипс, варовик, хоросан и бетон. Използва се и за почистване на неръждаема стомана.

Препарат за почистване на камиони VehiclePro, кисел RM 804

Киселият препарат за предварително миене с корозионна защита отстранява ефективно от строителните машини минерални замърсявания като гипс, варовик, хоросан и бетон. Използва се и за почистване на неръждаема стомана.

Артикулен номер: 6.295-595.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. Опаковка 22,4
Качества
 • корозионна защита върху боядисани повърхности
 • Отстранява минерални замърсявания като гипс,варовик,хоросан и бетон
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • без NTA
 Препарат за почистване на камиони VehiclePro, кисел RM 804
 Препарат за почистване на камиони VehiclePro, кисел RM 804
 Препарат за почистване на камиони VehiclePro, кисел RM 804
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • товарни автомобили
 • Автоцистерни за хранителни продукти
 • автомобили

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 154.26ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;