Ultra Foam Cleaner RM 615, 1l

Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.

Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschappen
 • Extra schuim-booster voor een krachtige, goed hechtende en uiterst efficiënte schuim
 • Verwijdert typische voertuigvervuiling zoals straatvuil, stof, overgebleven bladeren of biologische afzettingen, enz.
 • Ideaal voor het reinigen van voertuigen, motorfietsen, caravans en boten
 • Voor gebruik met de Kärcher schuimsproeiers
 • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
 • NTA vrij
 • Klaar voor direct gebruik
 • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met de Kärcher hogedrukreiniger en de Kärcher schuimsproeier.
 Ultra Foam Cleaner RM 615, 1l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Auto's
 • Motorfietsen
 • Campers en caravans
Accessoires